អស់អីបារម្ភហើយ! ជប៉ុនព្យាបាលអ្នកផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណាម្នាក់បានជោគជ័យ ហើយត្រៀមនឹងបង្កើតថ្នាំកម្ចាត់វីរុសនេះ

Uncategorized

កាលពីថ្ងៃសុក្រទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានជាតិនៃជំងឺឆ្លងរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថា ខ្លួនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលបានឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាបន្ទាប់ពីបានត្រឡប់មកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងកកើតនូវជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ។

ដោយប្រើ isolated virus មកសិក្សា វិទ្យាស្ថាននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំសម្លាប់វីរុសកូរ៉ូណាព្រមទាំងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដែលមានសមត្ថភាពធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានរហ័ស។ ហើយក្នុងនោះផងដែរជប៉ុនរីករាយនឹងចែករំលែកវិធីសាស្រ្តមួយនេះសម្រាប់គ្រឹស្តស្ថាន និងក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីយកទៅសិក្សា និងស្រាវជ្រាវបន្តផងដែរ

យោងតាមវិទ្យាស្ថានជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថា ហ្សែនរបស់វីរុស(isolated virus)ដែលយកមកសិក្សានេះគឺត្រូវគ្នា ៩៩.៩ ភាគរយទៅនឹងហ្សែនវិរុសកូរ៉ូណាដែលកើតមាននៅទីក្រុងWuhan ។

Image result for coronavirus"
Image result for coronavirus"
Image result for coronavirus"
Image result for coronavirus"