កម្មករម្នាក់ឈឺខ្សោយអស់កំលាំង ដួលសន្លប់ បែរជាគិតថាគ្នាធ្វើពុត ទុករហូតសង្គ្រោះលែងទាន់ ស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធ័ម

សង្គម

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ មានការចែកចាយមួយនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុក Sopheavy Vuthh ដោយបានបង្ហោះឲ្យដឹងថា “ថ្ងៃទី២៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៩ ព្រោះតែខ្លាចកម្មករធ្វើពុត ជាសន្លប់ទើបគ្មានឡានពេទ្យមកយក ទុករហូតដល់បញ្ជូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅជួយលែងបាន ត្រូវស្លាប់ទាំងកណ្ដាលផ្លូវ សូមអោយវិញ្ញាណខ័ន្ឋប្អូនស្រីទៅកាន់នៅឋានបរម សុខ ចុះ នេះហើយកម្មករដែលកាន់បណ័្ណ ប.ស.ស”។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កម្មការិនីរងគ្រោះមានឈ្មោះ វ៉ា សុផាត់ ហើយយើងនៅមិនទាន់ដឹងពីទីលំនៅ និង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រោងចក្រដែលកម្មការិនីរូបនេះធ្វើការនៅឡើយនោះ ហើយក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់លំអិតណាមួយពីស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងមុនពេលជួបហេតុការណ៍បែបនេះផងដែរ៕